Forum Inicjowania Rozwoju, to największa na Pomorzu konferencja dotycząca budowania partnerstw międzysektorowych na rzecz promowania społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

9 Forum odbyło się pod hasłem: “JAK? Być i działać razem”. W ramach sesji dobrych praktyk moderowałam dyskusję “JAK? sprawić by miasta / społeczności były zero food waste. Jedzenie a klimat”.

gościnią prezentującą dobre praktyki była Karolina Woźniak z Too good to go.

inicjatywa prowadzona w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

w ramach sesji:
CEL 13 Działania w dziedzinie klimatu
CEL 2 Zero głodu


Fot. Renata Dąbrowska