Specjalizujemy się w działaniach ekologicznych i partycypacyjnych. Fundację założyłyśmy w celu dzielenia się kilkunastoletnią wiedzą w zakresie tworzenia i prowadzenia dopracowanych warsztatów, spotkań, wykładów i projektów.


2013 grupa nieformalna Kolektyw Twórczy MAMYWENE

2017 firma Pracownia MAMYWENE

* wyróżnienie w kategorii “Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” przyznane przez kapitułę konkursu Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych

2021 Fundacja MAMYWENE

* Fundacja realizuje program Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES “Dobra Robota”)


Mamy doświadczenie w realizacji wielu wydarzeń (warsztatów, projektów, prelekcji), od lat regularnie współpracujemy z instytucjami i NGO przy projektach społecznych. Jesteśmy w partnerstwie Forum Inicjowania Rozwoju – największej na pomorzu konferencji dotyczącej budowania partnerstw międzysektorowych i zrównoważonego rozwoju oraz Programu Innowacji Społecznych INNaczej.


statut Fundacji MAMYWENE

Dane fundacji:

Fundacja MAMYWENE
KRS: 0000930583
NIP: 5833439490
REGON: 52035957200000

adres:

Rajska 6, lokal NP 6
80-850 Gdańsk