Regulamin karty podarunkowej MAMYWENE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

a. Sprzedawczyni – INVOLVEE Agnieszka Żarkiewicz

b. Nabywca – osoba kupująca kartę podarunkową

c. Obdarowany_a – osoba, dla której karta podarunkowa jest przeznaczona, realizująca ją

 

Zakup karty podarunkowej
 • Zakup bonu odbywa się poprzez sklepik MAMYWENE. Nabywca przelewa ustaloną kwotę na wskazane w mailu konto bankowe. Po otrzymaniu płatności, na adres mailowy osoby kupującej wysłany zostanie plik PDF – karta podarunkowa MAMYWENE;
 • Wartość karty podarunkowej, to 100.00;
 • Ważność karty podarunkowej wynosi 1 rok od dnia zakupu. Ważność karty nie jest przedłużana;
 • W przypadku niewykorzystania karty podarunkowej przez osobę obdarowaną w terminie jego ważności – Nabywcy nie przysługuje zwrot środków;
 • Zakup karty podarunkowej jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu;
 • Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Sprzedawczyni oraz odbiór karty podarunkowej MAMYWENE oświadcza, że zapoznał_a się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

Realizacja karty prezentowej
 • Osoba obdarowana powinna umówić się na warsztaty drogą mailową ze Sprzedawczynią;
 • Warsztaty muszą odbyć się w czasie ważności karty podarunkowej;
 • Karta posiada termin ważności 1 rok (od dnia zakupu), po którym nie może być zrealizowana. Termin ten nie może być przedłużany;
 • Sprzedawczyni nie udostępnia innych terminów realizacji niż te podane na stronie sklepik MAMYWENE.
 • W wypadku upływu terminu ważności karty podarunkowej MAMYWENE – Nabywca ani osoba Obdarowana nie może żądać zwrotu środków pieniężnych przekazanych Sprzedawczyni;
 • Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne;
 • Nie stawiennictwo się na umówiony termin i brak uprzedzenia o tym fakcie – traktuje kartę jako wykorzystaną.