Jeśli tu jesteś, to dobry znak, że cenisz swoją prywatność. W pełni to rozumiemy, dlatego przygotowałyśmy ten dokument, w którym przeczytasz zasady przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies.

 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy byś podczas korzystania z naszych usług czuła lub czuł się komfortowo. Dlatego poniżesz przeczytasz najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą stronę oraz firmę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest INVOLVEE Agnieszka Żarkiewicz ul. Rajska 6 lok. NP6, 80-850 Gdańsk, widnieje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze REGON 385236744, NIP 5372469291 („Administrator”).


Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

Administrator gromadzi dane osobowe i przetwarza je zgodnie z prawem. Dane są zbierane jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane (cele przetwarzania opisane są w punkcie IV). Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

Administrator będzie gromadził i przetwarzał następujące dane:
Newsletter:
• adres e-mail
• imię

Zapytania ofertowe, umowy i dokumenty rozliczeniowe:
• Imię i nazwisko
• Dane firmowe: nazwa, adres, NIP, REGON, KRS
• Dane do wystawienia rachunku: PESEL
• adres e-mail
• nr telefonu


W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• wysyłki Newslettera
1. Możesz dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Ciebie w momencie zapisywania się do Newslettera.
4. W celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podajesz w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chcesz otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, wyślemy Ci wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Ciebie woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez CIebie woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a my czyli Usługodawca rozpoczynamy jej świadczenie na Twoją rzecz.
5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
6. Możesz wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@mamywene.pl.
7. Skorzystanie przez Ciebie z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

Udzielania odpowiedzi na pytania/zapytania ofertowe/newsletter
Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym lub w e-mailu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług lub produktów, dane zawarte w dokumentach załączonych.
Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami.

Zawarcie umowy i dokumenty rozliczeniowe
Rodzaje dokumentów: umowa/zamówienie/faktura
Zakres danych: przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, e-mailu, lub zapytaniu ofertowym, tj: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, NIP, REGON, KRS i dane, które dobrowolnie nam podajesz w treści zapytania

Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania jest konieczność wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych. Administrator zastrzega sobie również możliwość przetwarzania tych danych w celu dochodzenia należnych mu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)


Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub
• ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez stronę internetową przez strony lub
• cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
• zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


W jaki sposób możesz korzystać z przysługujących Tobie praw?

Przysługuje Ci prawo żądania:

• dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO)
• ich sprostowania (art. 16 RODO)
• usunięcia (art. 17 RODO)
• ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
• żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO)

A także prawo:

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

W celu realizacji uprawnień prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: kontakt@mamywene.pl, wraz z określeniem jakie prawo mamy zrealizować. Administrator w ciągu 30 dni zrealizuje przysługujące prawa.


Pliki cookies – ciasteczka

Nasza strona, podobnie jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Co robią ciasteczka?

• są zapisywane na Twoim komputerze (lub tablecie, telefonie itp.)
• umożliwiają Ci między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji strony
• nie powodują zmian w pamięci Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

• usunąć pliki cookies
• blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Na tej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

• zapamiętywania informacji o Twojej sesji
• statystycznych
• udostępniania funkcji Serwisu

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.


Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

W związku z naszą stroną korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce). Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

• Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami *
• Dostawca skrzynki poczty elektronicznej *
• Biuro rachunkowe
• Podmiot zapewniający system mailingowy
• Portale społecznościowe *
• Hostingodawca
• Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.


Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

* zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.


Kontakt z Administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Pisz śmiało na adres e-mail: kontakt@mamywene.pl