Przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie – nagroda

with Brak komentarzy

Ideą plebiscytu i gali Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych jest uhonorowanie aktywnych gdańszczanek i gdańszczan którzy realizując w różny sposób ideę przedsiębiorczości przyczyniają się do rozwoju społecznego i gospodarczego miasta.

Nominacja do nagrody w kategorii Przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie była już dużym wyróżnieniem. Jednak stworzenie przez komisję pozakonkursowej kategorii specjalnie by nas docenić jest sytuacją naprawdę wyjątkową. Bardzo cieszy nas ta nagroda!

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSK

Za godną naśladowania postawę etycznej przedsiębiorczyni

Przedsiębiorczość nie przejawia się tylko prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To postawa proaktywości, podejmowania działań, angażowania w nie innych ludzi i nie poddawania się podczas nieuniknionych przecież niepowodzeń. Gdańsk jest miastem otwartym na różnorodność a Plebiscyt „Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych” doskonale to obrazuje wyróżniając osoby w różnym wieku, z różnymi zainteresowaniami, których łączy dążenie do robienia czegoś więcej – mówi Anna Knoff, Specjalistka ds. Edukacji Przedsiębiorczej Gdańskiego STARTERA.

Nie ma rozwoju miasta bez rozwoju przedsiębiorczości. W tym kontekście przedsiębiorczość rozumiemy szerzej, nie tylko w znaczeniu kogoś, kto podejmuje działalność zarobkową ale prezentuje określoną postawę. Posiada umiejętność podejmowania ryzyka, jest otwarty. Przedsiębiorczość oznacza też branie odpowiedzialności za swoje życie i przyszłość.

MAMYWENE pozują poważnie do zdjęcia