Na Konferencję Kulturalna EduAkcja Warszawy zostałam zaproszona przez Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, by podzielić się doświadczeniem ekoedukatorki w panelu „Da się żyć bez plastiku – idea zero waste”. Z pierwszego wykształcenia jestem kulturoznawczynią i bardzo mnie cieszy, że ekologia nie jest traktowana jako odrębny byt, a jako część kultury.

„Stolik tematyczny Da się żyć bez plastiku cieszył się na tegorocznej Kulturalnej EduAkcji dużym zainteresowaniem edukatorów i edukatorek. Choć w klasycznym ujęciu kultura i natura stanowią opozycję, współcześnie edukacja kulturalna to nie tylko edukacja do sztuki, lecz przede wszystkim edukacja
obywatelska. A w 2019 roku, gdy eksperci donoszą, że katastrofa ekologiczna może wydarzyć się za 30 lat, nie ma bardziej obywatelskich tematów niż zmiany klimatu i no waste. (…) Wszystkich łączy jednak przekonanie, że żyjemy w czasach klimatycznego kryzysu i musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Sytuacja naszych gości pokazuje, że zajmowanie się ekoedukacją to dziś nie tylko domena organizacji pozarządowych, ale również prywatnych edukacyjnych przedsiębiorców, którzy ze względu na głębokie osobiste przekonanie porzucają dotychczasowe zajęcia i zamieniają misję w pracę.”

Więcej można przeczytać w raporcie Kulturalna EduAkcja Warszawy.


Kulturalna eduAKCJA Warszawy
10 c z e r w c a 2 019
Reaguję i działam. Edukacja kulturalna narzędziem zmiany lub interwencji społecznej.

D a s i ę ż y ć b e z p l a s t i k u — idea zero waste
Moderatorka:
Maja Dobiasz-Krysiak, Centrum Edukacji Obywatelskiej