Oddycham z energią – projekt edukacji antysmogowej dla Grupy Energa

with Brak komentarzy
Oddycham z energią, to projekt edukacji antysmogowej w województwie pomorskim, który realizowałyśmy dla Grupy Energa – jednej z 4 największych w Polsce grup energetycznych. Grupa Energa postawiła na profilaktykę antysmogową i edukację, by realizować swoją strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.

Warsztaty tworzenia ogrodów w słoikach w szkole podstawowej

Po pierwsze przygotowałyśmy scenariusze zajęć edukacyjnych, a następnie poprowadziłyśmy lekcje w 10 szkołach. Po drugie stworzyłyśmy i wysłałyśmy 100 pakietów edukacyjnych do placówek szkolnych. A opracowane scenariusze udostępniamy dla wszystkich chętnych! Po trzecie zorganizowałyśmy akcję dla dorosłych, podczas której rozdałyśmy ponad pół tysiąca sadzonek kwiatów. A ponadto zadbałyśmy o dokumentację fotograficzną, filmową i ewaluację projektu.

Warsztaty ekologiczne w szkołach

W ramach projektu opracowałyśmy 3 scenariusze warsztatów ekologicznych dla dzieci w różnych grupach wiekowych. W związku z tym wiedza przekazywana podczas zajęć jest w formie zabawy dopasowanej do wieku osób w nich uczestniczących. Natomiast o merytoryczną jakość scenariuszy zadbały absolwentki ochrony środowiska, florystki i ogrodniczka.

 ekoMiasto, klasy I-III
 Ogrody życia, klasy IV-VI
 Łąki kwietne, klasy VII

Na podstawie scenariuszy doświadczone animatorki poprowadziły warsztaty w 10 pomorskich szkołach. Wzięło w nich udział ponad 500 uczniów! Zdjęcia z warsztatów można obejrzeć na Facebooku MAMYWENE: ekoMiasto, Ogrody życia, Łąki kwietne. Wszystkie dzieci miały zapewnione karty pracy, dyplomy, ulotki informacyjne, naklejki oraz nagrody za udział w warsztatach. Każda klasa biorąca udział w warsztatach dostała oprawiony w ramkę dyplom, na którym znalazło się zdjęcie klasowe zrobione na zakończenie zajęć. Ponadto wszyscy wychowawcy i wychowawczynie dostali te zdjęcia także w formie elektronicznej do wykorzystania np. w kronikach szkolnych czy profilach społecznościowych. A łąki kwietne wysiane przez młodzież otrzymały dodatkowe oznaczenia w postaci drewnianych tabliczek z informacjami o zaletach łąki.

Pakiety edukacyjne dla szkół

W ramach projektu opracowałyśmy i wysłałyśmy 100 pakietów edukacyjnych do pomorskich szkół podstawowych. Paczki zawierały scenariusze warsztatów oraz potrzebne do nich karty pracy i ulotki informacyjne. Dzięki czemu nauczyciele i nauczycielki mogą samodzielnie prowadzić zajęcia w oparciu o przygotowane przez nas materiały. W pakietach znalazły się także dyplomy, naklejki i nagrody dla dzieci.

Dzięki opracowanym materiałom edukacyjnym znajdującym się w pakietach, wiedza dotycząca profilaktyki antysmogowej może być wielokrotnie przekazywana przez osoby prowadzące lekcji, przyrodnicze koła zainteresowań oraz edukację nieformalną.

Makieta miasta zbudowanego przez dzieci

Scenariusze warsztatów ekologicznych do pobrania

Scenariusze warsztatów opracowane do projektu Oddycham z energią udostępnione są na otwartej licencji. Poszerzają bezpłatne zasoby edukacyjne. Dzięki czemu jeszcze więcej osób zainteresowanych kreowaniem postaw ekologicznych i prowadzeniem warsztatów, lekcji czy innych działań będzie mogło je nieodpłatnie wykorzystywać.

scenariusz warsztatów ekoMiasto scenariusz warsztatów Ogrody życia

Kwiaty oczyszczające powietrze

Ponadto zadbałyśmy także o edukację dorosłych. Podczas akcji podsumowującej projekt rozdałyśmy ponad pół tysiąca sadzonek kwiatów! W papierowych torebkach ze skrzydłokwiatami znalazły się także ulotki edukacyjne z przydatnymi informacjami o kwiatach przyjaznych powietrzu w domach.

Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wiele osób robiło zdjęcia z kwiatami i udostępniało w swoich mediach społecznościowych.

Dokumentacja fotograficzna i filmowa projektu

Wszystkie warsztaty odbywające się w szkołach oraz finał projektu zostały profesjonalnie sfotografowane. Albumy zdjęć z podziałem na tematykę warsztatów można obejrzeć na Facebooku MAMYWENE: ekoMiasto, Ogrody życia, Łąki kwietne.

W ramach projektu zadbałyśmy także o filmik promocyjno-podsumowujący. Klip Oddycham z energią można obejrzeć poniżej.

Ewaluacja projektu

W trakcie trwania projektu prowadziłyśmy ewaluację. Dwie ankiety dla uczniów badały poziom zadowolenia z udziału w warsztatach oraz poziom uzyskanej wiedzy z zakresu profilaktyki antysmogowej. Podobne ankiety wypełniały nauczycielki. W raporcie podsumowującym projekt Oddycham z energią możemy przeczytać:

Żywe zainteresowanie lokalnych mediów, wysokie oceny od nauczycieli, i entuzjastyczne przyjęcie przez uczniów – tak można podsumować ekologiczne warsztaty, które w maju 2018 r. zagościły w dziesięciu pomorskich szkołach. W edukacyjnych zajęciach w ramach programu „Oddycham z energią” wzięło udział ponad pół tysiąca uczniów. Wyniki ankiet potwierdzają misję tej antysmogowej akcji – takie zajęcia są potrzebne i powinny odbywać się regularnie.

Raport ewaluacyjny programu Oddycham z energią można przeczytać tu.

Opinia klienta

Za realizację projektu Oddycham z energią otrzymałyśmy referencje, w których można przeczytać:

Program „Oddycham z energią” został przygotowany nie tylko zgodnie z oczekiwaniami, ale wręcz znacznie wykraczał poza nie. Kreatywność i współpracę przy projekcie oceniamy bardzo wysoko. Dziękujemy za indywidualne podejście, niestandardowe rozwiązania i doskonałą atmosferę współpracy. Polecamy MAMYWENE przy realizacji warsztatów, spotkań i wydarzeń.

Judyta Sapieha, Energa Obrót

Pełne referencje można przeczytać tu.

Logo projektu Oddycham z energią


Zostaw Komentarz